ENSEMBLE

Intérpretes

Luis Soto: Frauta Travesa.

Nace en Guláns Ponteareas, e comeza a tocar unha frauta feita polo seu pai cun tubo de plástico con tan só 8 anos. Na súa formación interveu mestres da talla de Antonio Arias en Madrid, Pierre Dumail e Hubert de Villele en París e J.C.Gerard e Aurele Nicolet en Alemaña. Gañou o primeiro premio do concurso Pierre Nerini e o segundo premio no Lucien Wumser, en París. Ofreceu centos de concertos en todo o mundo así como gravacións para radio, televisión e cds e impartíu cursos de formación e perfeccionamento a mozos de todas as idades. Xunto co guitarrista Carles Trepat grava a integral de Joaquín Rodrigo para o selo EMI Clasic e, xunto a Diego García (piano) impulsa o proxecto Galicia XXI no que interpretan o repertorio galego para ambos instrumentos. Ademais, é membro fundador do TAC: Taller Atlántico Contemporáneo, ensemble de referencia da música contemporánea en Galicia.

Luis Soto é profesor na Real Filharmonía de Galicia dende a súa fundación.

Nikolai Velikov: Violín

Dende moi novo foi educado musicalmente nun ambiente familiar para ingresar na esco- la de música da súa cidade natal, Sliven, aos seis anos. Foi galardoado tres veces no Con- curso Nacional Búlgaro de Intérpretes No- vos.
Máis tarde ingresou no Instituto Nacional de Música Lyubomir Pipkov de Sofía, comple- tando os seus estudos no Conservatorio Su- perior “Pancho Vladiguerov”, cos recoñecidos educadores de violín V. Choparinov, B. Danai- lov e A. Ilchev.
Obtivo o título superior en violín e música de cámara, seguindo os estudios na Academia

Santa Chiara de Trento, co profesor Stefano Pagliani.
Comezou a súa carreira profesional na Orquestra de Cámara de Sofía como concertista, realizando numerosos concertos no seu país e xiras por Alemaña, Holanda, Francia. Complementa esta actividade coa interpreta- ción de gran parte do repertorio solista e de cámara para o seu instru- mento.
Como músico aberto a outros estilos como o jazz e a música tradicional, adoita formar parte de varios grupos como; R. Somoza Quintet, o grupo “Radio Cos”, Orquesta Voland … actuando con todos eles concertos e gra- vacións de CD e DVD que foron moi satisfactoriamente recoñecidas pola crítica especializada.
N. Velikov desenvolve unha intensa actividade pedagóxica como
Profesor de violín na Escola de Estudos Musicais de Galicia dende 1998.

Ioana Ciobotaru: Viola

Nace en Râmnicu Vâlcea, Rumanía. Gradúase en viola na Universidade de Música de Bucarest e é becaria na Scuola dei Alto Perfezionamiento Musicale de Saluzzo en Italia, onde completa a súa formación co profesor Alfonso Ghedin da Academia Nazionale di Santa Cecilia en Roma. Foi membro da Fiori Rari Orchesta de Suiza e da Filharmónica George Enescu de Bucarest. Traballou en Xapón con formacións camerísticas e en Brasil coa Orquestra Estatal de Sao Paulo.

Dende 2001 é viola da Real Filharmonía de Galicia e membro activo do Taller Atlántico Contemporáneo.

ÁLVARO QUINTANILLA MARFUL Violoncello

Nace en Madrid. Comeza os seus estudios de violoncello co seu pai Álvaro Quintanilla Kyburz, (solista da Orquestra Nacional de España) e posteriormente no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid cos profesores Pedro Corostola e Rafael Ramos. 

Paralelamente realiza os seus estudios de música de cámara co profesor Luis Rego. Asiches a cursos de perfeccionamento con Reine Flachot, Daniel Grosgurin e Alexandra Frantseva, entre outros.

Durante os seus anos de estudio é nomeado solista da Nova Orquestra da Comunidade de Madrid, actuando entre outras salas na Philarmonie de Berlín.

Colabora coa Orquestra Cidade de Málaga, Orquestra de Cámara «Vila de Madrid» e Orquestra Nacional de España ao longo de dez tempadas, traballando con algúns dos máis importantes directores e solistas do momento.

Comprometido coa música actual, forma parte do grupo Cosmos 21 dirixido por Carlos Galán, co cal estreou máis de medio centenar de obras en España, Italia e Latinoamérica. Así mesmo realizou gravacións para R.N.E e actua en diferentes festivais e ciclos na Fundación Juan March, Círculo de Belas Artes, Fundación Marcelino Botín, Museo Reina Sofía, Centre de Cultura Contemporània de Valencia e Auditorio Nacional de Música.

No ano 2006 interpreta un dos papeis solistas da obra de Carlos Galán «Concerto Grosso para o cosmos Op. 62» na súa estrea absoluta no Auditorio Nacional de Madrid e acompañado pola ORCAM.

Na súa faceta pedagóxica foi invitado a impartir clases de violoncello no Conservatorio Nacional de Música de Paraguai, Nicaragua e El Salvador.

Na actualidade e dende o ano 2004 imparte clases de violoncello no Conservatorio Superior de Música de Vigo.